Di tengah pertempuran berkelanjutan melawan kebakaran hutan Bush Creek East yang berusia dua bulan, pihak…